نخ دندان نازک مخصوص فضای بین دندانی کیپ مینا 50 متر Thin Mint Dental Floss

قیمت : 9،800 تومان